Sunday, December 21, 2014

فال حافظ - شب یلدا

فال امشب من این بود:
رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند / چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند
...

با تشکر از آقای حافظ و نویسنده ای که زیر شعر نوشته بود: "دوران سختی و محنت به زودی تمام خواهد شد. دیگر از حالا دوران شادی و خوشی شماست ..." 

هنوز امید داریم.

No comments: