Monday, January 21, 2013

حالا داغونم کردی جا گذاشتیم از قافله

 
در رو بستم دیگه نمی‌‌خوام کسی‌ بیاد توی ذهنم
یادته چطور مثل شاخ و برگ می‌‌رفتیم توی هم
پل چوبی سر راهمه، تا آتیشش بزنم
منم پا‌های سنگینم رو روی دوشم می‌‌برم 
می‌ برم
*
دیگه فایده نداره، اطاقم در نداره
دیگه فرقی‌ نداره، این خونه سقف نداره
*
تو این شهری که راهزن هاش همه پلیس اند
تو یه جواهر بودی تو دستم، که قاپیدن از من
تو این نمایش قهر ما پرده آخره
تماشا چی‌ ها همه خمارند، در گوش هم حرف می‌ زنند
می‌ زنند
*
دیگه فایده نداره، اطاقم در نداره
دیگه فرقی‌ نداره، این خونه سقف نداره
*
این قرار داد ما باطله، باطله
من چرا دست کمت گرفتم، شدی خاطره
این دل من بود باکره باکره
حالا داغونم کردی جا گذاشتیم از قافله

Thursday, January 17, 2013

"من سردم است و انگار هیچ وقت گرم نخواهم شد"

حرفی نیست
حرفی نبوده است هرگز
تیراژ پایانی است
حتی اگر طولانی تر باشد از فیلم
نوشته شده از ته عمیق ترین چاه زمین

Monday, January 14, 2013

Sunday, January 13, 2013

بميرانم

روزگاران تلخ
آدم هاي بي وفا
آدم هاي خودپرست
آدم هاي مغرور
آدم هاي بي مسووليت
بايد تقاص پس داد
بايد درد كشيد
بايد شكست از درون
بايد هيچ شد
بايد مرد

Friday, January 11, 2013

Turn right!

When everything goes wrong, turn right!
گاهی همه چیز خراب میشه. همه چیز از دم