Wednesday, February 24, 2016

موش کور شدیم رفت

بهار اومده ولی چرا این دل ما لامصب اصلا حالیش نیست؟ کی کور شدیم؟! نفهمیدیم کی زمستون رفت، کی بهار اومد، کی همه چیز قشنگ شد... اصلا چرا هیچ چیز اونطور که باید به چشم نمیاد؟!

Tuesday, February 23, 2016

دیسکانکت

یه جورایی حال این روزای خودمو نمی فهمم. گویا دیسکانکت شدم با اون ته مهای اندرونی خودم. بایستی کانکت شد. کانکت شدن خوب است. دیسکانکت شدن بد است. بعله. 

Thursday, February 11, 2016

بهار آمد و زندگی جاریست

فینیکس بهار شده، با درخت های پر از گل، با عطر زندگی، با رنگ امید. 

هنوز قشنگیاشو داره