Sunday, September 28, 2008

جوانی

آخر هفته گذشته رفتيم دماوند. قصدمون صعود قله بود اما تا بارگاه سوم بيشتر نرفتیم. آماده نبودیم برای بالاتر رفتن. تازه من یه کمی هم ارتفاع زده شدم. یادش بخیر جوون که بودیم راحت می رفتیم بالا. البته بازم برنامه اجرا می کنیم روی 4000 متری ها و بعدش دوباره دماوند

Saturday, September 20, 2008

انگشت کوچک پای چپ

چند روزی است حس می کنم انگشت کوچک پای چپم تمایل دارد کنده شود! حس نوستالژیکی است. حس بیگانگی توام با مالکیت

Sunday, September 7, 2008

من امروز آنقدر پست شدم که یک مرغ دریایی را با تیر زدم تا بیندازم جلوی پای تو

یک روز یک نویسنده آمد و محض خنده گند زد به زندگی یک مرغ دریایی

آفرین به چخوف

و ما نمی دانستیم مشکلاتمان با قضیه دایره گرشگورین حل خواهد شد