Tuesday, May 15, 2018

مرور البلاگ!

امروز بعد از پست کردن آهنگ گمشده مرجان شروع کردم به مرور پست های گذشته وبلاگم. از دو هزار و یازده به بعد. از زمانی که زندگیم داشت ذره ذره عوض می شد. تاریخ پست ها تعجب آور بود. یعنی شیش هفت سال گذشته از آن روزها؟ بعضی از خاطرات انگار مال همین دیروزند.

قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین؟ قالو لبثنا یوما او بعض یوم!

پاک کردم همه گذشته را


باد اومد و تو جنگلا قدم زد
اسم تو رو از همه جا قلم زد

Sunday, April 8, 2018

عشق تو، مهر تو

از واقعه‌ای تو را خبر خواهم کرد
وآن را به دو حرف مختصر خواهم کرد
با عشق تو در خاک نهان خواهم شد
با مهر تو سر ز خاک بر خواهم کرد

ابوسعید ابوالخیر 

Wednesday, February 21, 2018

جهت خالی نبودن عریضه

گاهی وقت‌هام میشه آدم نوشتنش نمیاد و قلمش خشک میشه. گوش جان می‌سپاریم به حضرت داریوش اقبالی:

Wednesday, December 20, 2017

Tuesday, December 12, 2017

سه بیلبورد در اطراف ابینگ میزوری

داستان آدم های غیر ایده آلی است مثل همه ما. داستان پر از غم و شادی زندگی است...

Friday, November 10, 2017

ماندگار

روی بر خاک عجز می گویم / هر سحرگه که باد می‌آید
ای که هرگز فرامشت نکنم / هیچت از بنده یاد می‌آید؟