Tuesday, November 25, 2014

معجزه

Monday, November 24, 2014

داستان و واقعیت

د نوتبوک و بلو ایز د وارمست کالر هر دو تا داستان عاشقانه اند. اولی شعاری و دومی واقعی. بسیار تلخ تر و پر از درد و رنج. 

بهار نارنج

کریسمس نزدیک است و سال نو
 دو پشت دیگر که برف بیاید
سال نو خواهد شد

و باز چند ماه دیگر بهار هم خواهد آمد
درخت های نارنج باز شکوفه خواهند کرد
و تو باز زیبا می شوی٬ زیباتر از همیشه

Wednesday, November 19, 2014

غريبه

نه خبري
نه تلفني
نه جواب تكستي
نه پاسخ نامه اي
از كي اينقدر غريبه شدي؟
انصافانه نيست

Saturday, November 15, 2014

اتوبان شماره هشتاد

بعد از مدت ها باز روی اتوبان هشتاد بودم. البته در منتها الیه غربی اش. یاد همه روز های خوش بخیر. اتوبان شماره هشتاد، منتها الیه شرقی. 

Tuesday, November 11, 2014

هنوز قشنگیاشو داره

زندگی با همه سختیاش و تلخیاش٬ هنوز قشنگیاشو داره. هنوزم میشه یه قهوه خوب گرفت٬ بوش کرد٬ مزه مزه اش کرد و مست شد. هنوزم بوی گل٬ هنوزم خنکی نسیم٬ هنوزم یه لبخند معنی خودشو داره. این یعنی هنوز زندگی تو رگای من هست. غلظتش شاید کم شده ولی زنده ام هنوز٬ نمرده ام. 

Friday, November 7, 2014

خود درگیری

- از دست خودت ناراحت می شوی و هی خودت را سرزنش می کنی؟
* بله آقای دکتر. دقیقا همینطور است که شما می گویید.
- زیاد به خودت گیر نده. زندگی است دیگر.
* چشم آقای دکتر. سعی می کنم. 

Thursday, November 6, 2014

والس چمن - ایندو

خونه خونه آواز هر بومه
هرچی دل شاده گوش داد
به جز دل من که مونده 
اسیر چشات

Tuesday, November 4, 2014

جنگ

تو که خوب می دانی من اهل جنگ نیستم
ولی به خاطر تو خواهم جنگید
مثل یک پارتیزان
پیدایت خواهم کرد در خرابه های دوری
و با خود خواهم برد


È questo il fiore del partigiano
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
È questo il fiore del partigiano
Morto per la libertà

--


This is the flower of the partisan
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
This is the flower of the partisan
Who died for freedom

Sunday, November 2, 2014

شهر ققنوس

نشسته ام بر بالاي كوه الف
رو به سوي شهر ققنوس
 شهري كه شهر من نيست
و مردماني كه با من غريبه اند 
ماه نيمه روشن است
و من خيره شده ام به چراغ هاي شهر
چراغ هايي  كه فخر مي فروشند به ستارگان آسمان
و دل ما همچنان دل نيست

-A mountain, Phoenix, AZ, 20:26 pm