Wednesday, August 20, 2014

اگر مانده بودیکاش مانده بودی
کاش نرفته بودم
کاش به حرف هیچ کس گوش نکرده بودیم
کاش حالا که جنگیده بودی، دم آخر رها نمی کردی
کاش و صد کاش و هزار آه و افسوس
هنوز دوستت می دارم

No comments: