Wednesday, April 5, 2017

غیر ممکن های زندگی

اتفاقات امروز زندگی من به قدری چند سال پیش برایم غیر ممکن بود که به خواب هم نمی دیدم.

واقعا شد ها! واقعا تونستم. چند سال از عمرم پر از غم و غصه و نا امیدی شد و گذشت... ولی این دفعه واقعا تونستم. آدم بالاخره یک روز بلند میشه دستشو به کمرش می گیره و راه می افته. :)

هش تگ لایف ایز گود!

No comments: