Monday, April 3, 2017

این روزها

خواستم یه عکس از این روزهای خودم بذارم که یادم باشه روزهای خوب زندگی رو. یه زمانی برای خودم از حافظ می خوندم که:
ای دل غم دیده حالت به شود دل بد مکن
وین سر شوریده باز آید به سامان غم مخور
دور گردون گر دوروزی بر مراد ما نرفت
دایما یکسان نباشد حال دوران غم مخورNo comments: