Thursday, February 28, 2013

عزا

گفته بودم موهای بلندت پرچم کشور عشق من است. حالا که داری می روی و ما را با تنهاییمان تنها می گذاری بگو گیسوانت را نیمه بر افراشته کنند به نشانه عزای دل من

No comments: