Saturday, August 11, 2007

آزاد کوه

این بار توانستیم قدم بر بام البرز مرکزی بگذاریم و قله 4390 متری آزاد کوه را صعود کنیم. جایتان خالی، طبیعت منطقه فوق العاده بکر بود و دیدگان ما به جمال حیواناتی مثل کل، ميش، کفتار و خرس نيز روشن شد. آزاد کوه یا همان شاهزاده کج گردن بعد از دماوند و علم کوه سومین قله مرتفع البرز بوده و در شمال وارنگرود و جنوب نسن قرار دارد. چند تا عکس هم گرفتم که تقدیم می کنم به شما

No comments: