Sunday, June 17, 2007

من باجناق دار شدم

خبر خوش اين که من باجناق دار شدم. يک دوست قديمی و از بچه علوی های عزيز. اميدوارم هرجای دنيا که باشند، خوشبختی همراهشون باشه. بسوزه پدر عاشقی!

دوبار در عمرم کنکور دادم، خوشبختانه هر دوبار موفقيت آميز بود. اين بار نوبت تافل و جی آر ای است. نمی دونم کی تموم می شن اين امتحانای لعنتی که قراره تو سرنوشت آدم تاثير بذاره

ديروز تو جلسه تيم خودروی خورشيدی دانشگاه تهران که اسمش "پرشين گزل" يا همون غزال پرشينه شرکت کردم. بچه های خوبی از دانشکده برق و مکانيک دور هم جمع شده بودند. شايد تو گروه استراتژی کنترل کمکشون کردم

قرار شده ترم ديگه تی ای درس اوپريشن ريسرچ بشم. بيشتر می خوام خودم چيز ياد بگيرم

No comments: