Monday, January 21, 2013

حالا داغونم کردی جا گذاشتیم از قافله

 
در رو بستم دیگه نمی‌‌خوام کسی‌ بیاد توی ذهنم
یادته چطور مثل شاخ و برگ می‌‌رفتیم توی هم
پل چوبی سر راهمه، تا آتیشش بزنم
منم پا‌های سنگینم رو روی دوشم می‌‌برم 
می‌ برم
*
دیگه فایده نداره، اطاقم در نداره
دیگه فرقی‌ نداره، این خونه سقف نداره
*
تو این شهری که راهزن هاش همه پلیس اند
تو یه جواهر بودی تو دستم، که قاپیدن از من
تو این نمایش قهر ما پرده آخره
تماشا چی‌ ها همه خمارند، در گوش هم حرف می‌ زنند
می‌ زنند
*
دیگه فایده نداره، اطاقم در نداره
دیگه فرقی‌ نداره، این خونه سقف نداره
*
این قرار داد ما باطله، باطله
من چرا دست کمت گرفتم، شدی خاطره
این دل من بود باکره باکره
حالا داغونم کردی جا گذاشتیم از قافله

No comments: