Monday, December 5, 2016

گاهی رود باید شد و رفت

بالاخره زخم های آدم خوب می شوند، التیام شروع می شود و آدمیزاد رنج کشیده عبور می کند از دردهایش


گوش می کنم به این آهنگ فوق العاده Joan Baez ! شاید صد بار شنیده باشمش. ولی شنیدن مجدد این نسخه نسبتا اخیرش خالی از لطف نیست:

fifty years ago I bought you some cufflinks

تو نسخه اصلی آهنگ میگه ده سال پیش! مهم تر اینکه به نظر نمی رسه تو صدا و چهره خواننده اثری از درد و رنج باشه. اواخر آهنگ می خونه:

Once I loved you dearly
باز برخلاف نسخه اصلی:
Yes, I loved you dearly

و در نهایت، اواخر آهنگ شوخی کنایه آمیز خواننده حکایت از آرامشش می کنه. 

نمی دونم این برداشت من چقدر با واقعیت تطابق داره ولی اینطور نگاه کردن به داستان یه آرامش خاصی بهم می ده. 


No comments: