Tuesday, November 1, 2016

شب های تنهایی سالت لیک

امشب نشسته ام به گوش کردن موسیقی بی کلام، صدای اعجاز انگیز ویولون که چنگ می زند با تار و پود دل آدمی. شب هایم در سالت لیک سیتی معمولا همین طور بوده:‌ خلوتی خود خواسته در خانه گاهی در حال کار و گاهی صرف خواندن کتاب یا تماشای فیلم... برخلاف شب های شلوغ فینیکس. تنهایی ام را دوست دارم. اپیزود های زندگی را نیز. 

No comments: