Wednesday, July 14, 2010

الهام

نوشتن ام می آید. انگار که می خواهم بنویسم تمام دنیا را و حس نوشتنم را

2 comments:

پاییــــزبان said...

بنويس تمام روزهايي را كه ننوشتي كه اين غبار كه رو وبلاگت نشسته رو پاك كن :)

مرضیه said...

پس چرا ننوشتی؟