Friday, December 11, 2009

فروغ، شاملو

گاهی مثل همین حالا تنها کاری که حوصله ام می آید گوش دادن به اشعار فروغ و شاملوست با صدای خودشان

اگر عشق عشق باشد/ زمان حرف احمقانه ایست

زندگی شاید یک خیابان دراز است

بعد آدم با خودش فکر می کند که اصلا چه مهم است ضریب آلفا معنی اقتصادی دارد یا نه ولی باز هم نمی تواند بخندد به حرف های بی سر و ته استاد. سهم من گردش حزن آلودی در باغ خاطره هاست و در اندوه صدایی جان دادن که به من می گوید دست هایت را دوست می دارم

** قسمت های زیبای نوشته، دارایی فروغ است و البته قسمت های زشتش از آن من

No comments: