Tuesday, December 16, 2008

دندان عقل

دیشب در طی یک جراحی وحشتناک آخرین دندان عقلم را هم از دست دادم و بی عقل شدم. یک ساعت و بیست دقیقه ای که روی یونیت نشسته بودم و آقای دکتر عزیز اقدام به جراحی می کردند هر لحظه احساس می کردم الان استخوان فکم هم خواهد شکست. بعد هم پنی سی لین و دو تا آمپول دیگه

الان برف قشنگی می بارد. کل محوطه پارک پرنس دیدنی و زیبا شده. بفرمایید برف بازی

No comments: