Monday, December 1, 2008

جلسه دفاع

از قرار معلوم، جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد من دوشنبه هفته آینده (18 آذر) در اتاق شورا برگزار خواهد شد. اینقدر که از این پله ها بالا و پایین رفتم تا فرم ها و نامه ها رو ببرم و بیارم در حالت نیمه دیوانگی به سر می برم. امیدوارم زودتر این ویزای من بیاد که دیگه خسته شدم. راستی هرکس دوست داشت بیاد دفاع کردن منو تماشا کنه! از ساعت 8 تا 9:30 صبح. آدرسش هم اینه: کارگر شمالی – دانشکده فنی دانشگاه تهران – دانشکده مهندسی برق و کامپيوتر – اتاق شورا

No comments: