Tuesday, April 8, 2008

فیلم و کتاب

دیروز دو کار که انجام دادم یکی مطالعه کتاب خاطرات روسپیان سودازده من نوشته گابریل گارسیا مارکز بود و ديگری دیدن فیلم پرسپولیس کار ارزنده مرجان ساتراپی. هر دو برایم جالب و تاثیر گذار بودند. کتاب مارکز درباره عشق بود و تاثیر آن در زندگی و رابطه اش با سکس و ... و فیلم پرسپولیس هم روایت نوستالژیکی بود از آنچه بر سر ما می آید و بر سر این ملت آمده است در این سالها. پایان خوشی هم نداشت مثل روزگار امروز ما. البته بسیار خوشحال شدم که جوانیم را در دهه 80 می گذراندم نه دهه 60 و 70. باز هم جای شکرش باقیست

No comments: