Sunday, February 17, 2008

مملکت مضحک ما

آدم خوبه وقتی گنده کاری می کنه سرشو بندازه پایین و خجالت بکشه. یا اگه خجالت نمی کشه لا اقل حرف زیادی نزنه. این آقایان هيات حاکمه به غایت موجودات وقیحی هستند. آخه شما با این وضع انتخابات و آزادی توی مملکت اگر دهان نامبارکتان را باز نکنید و حرف مفت نزنید سنگین ترید . آدم خنده اش می گیرد. این همه گنده کاری و ادعاهای طبق طبق
اوایل زمستان بود و گاز بعضی از مناطق کشور قطع. در جلسه ای با حضور معاون نامحترم وزیر نیرو و مدیر عامل مپنا و مشانیر نشسته بودیم که بحث فنی - مدیریتی قطعات یدکی 22 واحد نیروگاه سیکل ترکیبی را ببندیم. آقای مپنا دستی به ریش مبارک کشیده فرمودند: ما کادر وزارت نیرو افتخار می کنیم که در این سرمای ... برق را به مردم می رسانیم. هفته بعد قطعی برق شروع شد. آقای مهندس اجازه می دهید با درود به روان پاک بنیانگزار و شهدای انقلاب به ریش شما جیش کنم؟
همه چیزمان مضحک است به غایت مضحک

No comments: