Thursday, January 12, 2017

بلاگ و فیس بوغ

مرور نوشته های بلاگ مثل مرور زندگی می مونه، با همه خاطره های خوب و بدش. قدیم ها که فیس بوغ داشتم، مرور پست های فیس بوغی هم همین حس و حالو داشت. فقط حداقل برای من سطح این دوتا کاملا با هم متفاوته. فیس بوغ انگار خیلی دم دستی و پیش و پا افتاده است ولی نوشته هام اینجا با یه بخش عمیق تری از وجودم ارتباط داره.

همه با هم بلند بگیم: مرگ بر فیس بوک!

No comments: