Thursday, October 7, 2010

فووووووووووووووووووت

چه خاکی گرفته روی این بلاگ سیاه. گفتم فوتی کرده باشم بلکه سر و وضعش کمکی بهتر بشه. البته ننوشتن من از سر کم حرفی نیست؛ ازعوارض جانبی مشغله زیاد است و دل تنگ

1 comment:

azzy said...

فعلا بیا شمع تولد 7 سالگی منو فوت کن که بد منتظرتممممممم